Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych działań i ćwiczeń skierowanych na usprawnienie kończyny górnej.

Celami terapii ręki są:

• poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej
• stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej
• zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni
Wskazania do podjęcia terapii:
• zaburzona sprawność grafomotoryczna
• trudności z utrzymaniem kredek lub innych narzędzi pisarskich
• zaburzenia koordynacji oko – ręką

Przykładowe ćwiczenia doskonalące sprawność motoryki dużej i małej:

Ćwiczenie ogólnej sprawności ruchowej:

• stanie na jednej nodze
• skoki na trampolinie
• jazda na rowerze, hulajnodze
• pływanie

Ćwiczenia rozwijające zręczność:

• zabawy stolikowe tj. bierki, pchełki, bilard stołowy
• budowanie konstrukcji z klocków
• rzucanie do celu

Ćwiczenia usprawniające staw nadgarstkowy i palce rąk:

• ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych
• rysowanie na tablicy lub dużym arkuszu papieru jedną ręką lub obiema rękami
• lepienie z różnych mas plastycznych
• przewlekanie, nawlekanie na sznurek/przez dziurki w tekturze itp
• wycinanie, wydzieranie z papieru
• stemplowanie pieczątkami z ziemniaka, gumowymi, drewnianymi
• malowanie palcami, pędzlem, watą, gąbką

Ćwiczenie płynnych ruchów pisarskich:

• tworzenie szlaczków przez łączenie kropek
• pogrubianie słabo zaznaczonego konturu
• obrysowywanie szablonów

Ćwiczenia ułatwiające opanowanie prawidłowego chwytu:

• lepienie kulek z plasteliny, zgniatanie palcami kulek z papieru
• wydzieranie drobnych papierków
• rozsypywanie soli, kaszy lub piasku po tacy drobnymi ruchami palców