Oferuję:

  • diagnozę i terapię wad wymowy
  • konsultacje i porady logopedyczne
  • przygotowanie do nauki czytania
  • programowanie rozwoju językowego (dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, dysleksją i trudnościami w nauce szkolnej)
  • terapię ręki
  • terapię dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia
  • terapię neurologopedyczną z elementami LogoSensoryki©
  • terapię miofunkcjonalną
  • terapię logopedyczną online

Kontakt

509 327 133

Wyzwolenia 16, 41-600 Świętochłowice

Gdzie mnie znajdziesz?