Neurologopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążeniami okołoporodowymi, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy o różnym podłożu. Ponadto neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych.

 

W jakich sytuacjach wskazana jest konsultacja u neurologopedy?

• dziecko pochodzi z grupy ryzyka ciążowego lub okołoporodowego,
• dziecko ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu,
• obserwujesz u dziecka opóźnienie psychoruchowe,
• dziecko nie rozwija funkcji niezbędnych do nauki mowy (m.in. nie głuży, nie gaworzy, ma problemy ze ssaniem, oddychaniem)
• dziecko ma problem z jedzeniem (krztusi się, cechuje go duża wybiórczość pokarmowa),
• zauważasz problem z mówieniem – dwuletnie lub starsze nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy,
• dziecko nadmiernie się ślini, ma zawsze uchyloną buzię, nie oddycha przez nos.

Niemowlak u neurologopedy

Generalnie istnieje przekonanie, że do logopedy kieruje się dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym w celu eliminowania wad wymowy. Gdzie wobec tego miejsce dla niemowlaka, u którego, wydawałoby się, mowa jeszcze nie występuje?
Otóż do prawidłowo realizowanej funkcji jaką jest mówienie, potrzebne są inne, poprzedzające tą umiejętność pierwotne umiejętności, których jakość możemy oceniać już od pierwszych dni życia. Oddychanie, ssanie, połykanie, a następnie odgryzanie i żucie to funkcje fundamentalne, które prawidłowo realizowane prowadzą do wypadkowej jaką jest artykulacja. Prawidłowa praca języka warunkuje prawidłowy rozwój twarzoczaszki i reguluje prawidłowość realizowanych funkcji w obszarze ustno twarzowym.

Co będzie wskazaniem rodzica niemowlaka do kontaktu z neurologopedą?

• problemy ze ssaniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem
• odmawianie przyjmowania pokarmów
• nadmierne ślinienie
• stale rozchylone usta, co może mieć związek z nieprawidłowym oddychaniem bądź
• nieprawidłowym napięciem mięśniowym.