Moje szkolenia i kwalifikacje:

Kwalifikacje

 • studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – socjalna
 • studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • studia podyplomowe z zakresu ICT, języków obcych oraz kształcenia zintegrowanego w klasach I – III
 • studia podyplomowe logopedia szkolna i przedszkolna
 • studia podyplomowe logopedia
 • studia podyplomowe z neurologopedii
 • studia podyplomowe integracja sensoryczna
 • studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zespołem Aspergera
 • kurs kwalifikacyjny surdopedagogika
 • kurs Logosensoryka
 • kurs Akademia Surdologopedy
 • kurs diagnoza i terapia ręki – I/II stopień
 • kurs języka migowego – poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany
 • MFT 9-99 sTArs – terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel
 • kurs elektrostymulacji w logopedii
 • kurs Terapeuty Ortodoncji Funkcjonalnej – leczenie zaburzeń motorycznych jamy ustnej systemem MFS
 • certyfikowany kurs modułowy Logopedia Ortognatyczna
 • Alternatywne metody komunikacji w pracy logopedy
 • Skuteczne ćwiczenia w terapii jąkania
 • Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
 • KOSF – Karty Oceny Słuchu Fonemowego
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
 • Wykorzystanie elementów terapii SI w zajęciach logopedycznych
 • Specyficzne zaburzenia językowe
 • Diagnoza i terapia ankyloglosji
 • Diagnoza i terapia dzieci z uszkodzeniami słuchu w praktyce logopedy
 • Ćwiczenia warunkowania słuchowego jako ważny element terapii logopedycznej z małym dzieckiem
 • Warsztat wywoływania głosek
 • Wprowadzenie AAC i innych metod alternatywnych dziecku niemówiącemu
 • Pomoce logopedyczne w terapii lambdacyzmu
 • Terapia sygmatyzmu bocznego
 • Diagnoza i terapia mowy bezładnej
 • Grupowe zajęcia logopedyczne
 • Ortodoncja w logopedii
 • Warsztat kreatywnego logopedy
 • Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne
 • Dziecko z nadwrażliwością na dotyk w sferze oralnej na terapii logopedycznej
 • Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-7 lat i 8-10 lat
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia
 • Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym
 • Słuch w diagnozie i terapii logopedycznej
 • Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy
 • Nosowanie – wady wymowy na start
 • Ssanie kciuka – okiem neurologopedy
 • Dyslalia – praktycznie i skutecznie
 • Werbogesty – od gestu do słowa i będzie rozmowa wg Agaty Gładowicz -Bojarskiej
 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i w gabinecie
 • Stymulacja traktu ustno – twarzowego wg Małgorzaty Gawryl
 • FTM – Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna wg prof. dr hab. Danuty Pluty – Wojciechowskiej
 • Zasadność ćwiczeń żuchwy w praktyce logopedycznej
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo© krótkie wędzidełkojęzyka u niemowląt – podejście praktyczne wg Marzeny Machoś
 • Skojarzenia do mówienia – autorska pomoc logopedyczna Ewy Grzelak w oparciu o koncepcję Van Rippera
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka
 • Metoda werbo – tonalna w pracy z dzieckiem z uszkodzonym aparatem słuchowym
 • KOLD – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonego rozwoju mowy dziecka na podstawie diagnozy Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
 • Ocena traktu ustno – twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie wg Eweliny Mendali – Kwoczek
 • Mioterapia dzieci w wieku od 2 do 6 lat – praktyczne wskazówki wg Marii Szyfler
 • Kształcenie emisji głosu u dzieci w gabinecie logopedy – Natalia Niziołek – Szubert i Karolina Nawrocka
 • Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie wg Aleksandry Rosińskiej
 • Jogopedia – Małgorzata Stelmach – Lewandowska
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii dr Martyna Brychcy
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasada motorycznego uczenia się – STOPIEŃ II – mgr Ewa Grzelak
 • Wywoływanie głosek w ujęciu motorycznym – mgr Ewa Grzelak
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne – mgr
 • Agata Gładowicz – Bojarska
 • AAC budowanie narzędzia do komunikacji – mgr Ewa Grzelak
 • AAC wizualne wsparcie rozumienia – mgr Ewa Grzelak
 • Terapia manualna z pacjentem logopedycznym – mgr Artur Kopeć
 • Miofrenuloplastyka dla logopedów – lek. Jakub Bargiel, mgr Anna Koźlik

Kontakt

509 327 133

logopeda.azasada@op.pl

Wyzwolenia 16, 41-600 Świętochłowice

Gdzie mnie znajdziesz?