W  procesie  kształtowania  się  mowy,  rozwój  dłoni i ich sprawność ma  ogromne  znaczenie.  Co  więcej,  pracując  nad dłońmi  pracujemy  również  nad  mową  dziecka…

W  świetle  najnowszych  badań  neurobiologii  „mowa  jest czynnością   złożoną,   procesem   wieloetapowym,   w którego  realizację  zaangażowanych  jest  wiele  struktur mózgowych  kierujących  oraz  scalających  pracę  układów anatomicznych i funkcjonalnych, biorących bezpośredni udział w odbiorze                          i  nadawaniu  mowy”.  Definicja ta wskazuje, jak  wiele  czynników  wpływa  na  rozwój mowy. Jednym z nich jest motoryka  precyzyjna  dłoni, czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców  oraz  manipulacja  dłońmi  pod kontrolą wzroku. 

Prawidłowo wykształcona  funkcja  ręki  umożliwia i  przyspiesza rozwój   mowy. Można tego dokonać poprzez odpowiednią stymulację dłoni, co prowadzi do pobudzania ośrodka w mózgu odpowiedzialnego za funkcje percepcyjne i motoryczne dłoni, wpływając pośrednio na aktywizację ruchowego ośrodka mowy. Przyczyną tego zjawiska jest sąsiedztwo obu tych ośrodków w korze mózgowej. Zajmują one duży obszar, co świadczy o tym jak wielkie jest ich znaczenie. Motoryka precyzyjna dłoni oraz mowa należy do wyższych czynności mózgowych, które sterowane są przez procesy korowe.

W jaki sposób możemy usprawniać dziecięce dłonie?  

Oto przykłady zabaw usprawniających rozwój dłoni:

  • rysowanie  i  malowanie  przeróżnymi  przyborami na  różnorodnych  powierzchniach, strukturach  oraz  materiałach
  • wycinanie, wydzieranie, wyklejanie,
  • lepienie, wałkowanie, ugniatanie, rzeźbienie z plasteliny, ciastoliny,  modeliny,  masy  solnej,  masy  piaskowej
  •  przewlekanie, wyszywanie, przeplatanie, wiązanie  za  pomocą tasiemek, wstążeczek, sznurków
  • zapinanie i odpinanie guzików, rzepów, suwaków
  • odkręcanie i zakręcanie słoików, nakrętek, pudełek itp.–
  • chwytanie i przenoszenie małych przedmiotów paluszkami, pęsetką, spinaczami,–
  • zgniatanie, formowanie, ugniatanie kulek z papieru, gazet, folii spożywczej itp.–
  • mieszanie, przesypywanie, przelewanie piasku, ryżu, kaszy, wody,

Manipulując rękoma aktywizujemy elementy kory mózgowej odpowiedzialne za ruch, a tym samym pobudzamy ośrodek ruchowy mowy. Warto więc wspierać rozwój dziecka stwarzając mu okazję do usprawniania rąk i zabaw stymulujących małą motorykę J