Nasze układy zmysłowe ściśle współpracują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają ułatwiając nam codzienne funkcjonowanie.

Dostęp do zdobywania doznań sensorycznych dziecko uzyskuje poprzez ruch, poznawanie otoczenia oraz działanie. Na rozwój mowy, rozumianej jako wyższy proces mózgu, również ma wpływ szereg procesów zachodzących m. in. w układzie przedsionkowym, proprioceptywnym i dotykowym.

Istotne jest dobre planowanie ruchów w obszarze jamy ustnej, ogólne zdolności ruchowe, prawidłowy poziom napięcia mięśniowego oraz rozwój motoryki małej. Warto więc wzbogacić terapię logopedyczną o elementy integracji sensorycznej, aby zwiększyć skuteczność działań terapeutycznych.