Agnieszka Zasada

Logopeda / Neurologopeda

 

O MNIE

Nazywam się Agnieszka Zasada. Pasjonuje mnie logopedia, ponieważ ten zawód pozwala zmieniać rzeczywistość dzieci na lepszą…

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracę z dziećmi zaczęłam w 2006 jako wychowawca świetlicy w gimnazjum. Od tego czasu ciągle się dokształcam i rozwijam wiedzę w kwestii zaburzeń rozwojowych. Obecnie pracuję jako nauczyciel rewalidacji i logopeda w szkole podstawowej i przedszkolu oraz prowadzę własny gabinet terapeutyczny. W wolnym czasie projektuję własne pomoce logopedyczne i poszukuję indywidualnych rozwiązań terapeutycznych dla moich Pacjentów.

Na co dzień w pracy staram się pokazać rodzicom i ich dzieciom, że logopedia może być dobrą okazją do wspólnego spędzania czasu ze sobą.

Moje kwalifikacje
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – socjalna
 • studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • studia podyplomowe z zakresu ICT, języków obcych oraz kształcenia zintegrowanego w klasach I – III
 • studia podyplomowe logopedia szkolna i przedszkolna
 • studia podyplomowe logopedia
 • studia podyplomowe z neurologopedii
 • studia podyplomowe integracja sensoryczna
 • studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zespołem Aspergera
 • kurs kwalifikacyjny surdopedagogika
 • kurs Logosensoryka
 • kurs Akademia Surdologopedy
 • kurs diagnoza i terapia ręki – I/II stopień
 • kurs języka migowego – poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany
 • MFT 9-99 sTArs – terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel
Szkolenia,warsztaty
 • Alternatywne metody komunikacji w pracy logopedy
 • Skuteczne ćwiczenia w terapii jąkania
 • Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
 • KOSF – Karty Oceny Słuchu Fonemowego
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
 • Wykorzystanie elementów terapii SI w zajęciach logopedycznych
 • Specyficzne zaburzenia językowe
 • Diagnoza i terapia ankyloglosji
 • Diagnoza i terapia dzieci z uszkodzeniami słuchu w praktyce logopedy
 • Ćwiczenia warunkowania słuchowego jako ważny element terapii logopedycznej z małym dzieckiem
 • Warsztat wywoływania głosek
 • Wprowadzenie AAC i innych metod alternatywnych dziecku niemówiącemu
 • Pomoce logopedyczne w terapii lambdacyzmu
 • Terapia sygmatyzmu bocznego
 • Diagnoza i terapia mowy bezładnej
 • Grupowe zajęcia logopedyczne
 • Ortodoncja w logopedii
 • Warsztat kreatywnego logopedy
 • Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne
 • Dziecko z nadwrażliwością na dotyk w sferze oralnej na terapii logopedycznej
 • Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-7 lat i 8-10 lat
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia
 • Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym
 • Słuch w diagnozie i terapii logopedycznej
 • Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy

„Polecam całym sercem. Rzadko spotyka się tak zaangażowaną terapeutkę z sercem na dłoni, empatyczną i z nietuzinkowym podejściem do dziecka. Pełen profesjonalizm!!!”

Anna

Kontakt

509 327 133

Wyzwolenia 16, 41-600 Świętochłowice